Podmínky ochrany osobních údajů

Vážení zákazníci Tony Bennett spol. s r.o., milí návštěvníci naší webové stránky www.tonybennett.cz velice si vážíme Vaší důvěry!

Proto je naším předním zájmem ochrana Vašich údajů, Vašich osobních práv, stejně jako dbaní Vašeho práva na informační sebeurčení při získání, zpracování a používání Vašich osobních údajů. Veškeré Vaše osobní údaje zpracováváme výlučně v souladu s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.

Cílem tohoto prohlášení je informovat o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s návštěvou našich webových stránek www.tonybennett.cz

 1. Získání a použití Vašich osobních údajů

Abychom mohli Vaši objednávku pokud možno co nejlépe zpracovat, jsou údaje, které jste vyplnili při registraci či objednávání do našeho registračního formuláře u nás uloženy a dále předány firmě, pověřené dodáním Vámi vybraného zboží (Česká pošta, s.p.).
V případě ztráty Vašich podkladů se prosím obraťte na náš Zákaznický servis. Rádi Vám zašleme kopii Vaší objednávky. Předání Vašich osobních údajů na neoprávněné třetí osoby mimo společnost Tony Bennett spol. s r.o. je zásadně vyloučeno.

Doručovatelským partnerům jsou zprostředkovány Vaše údaje jako je adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo (pokud jste ho vyplnili), aby Vás doručovatel mohl informovat o přibližném čase doručení zásilky, popřípadě abyste se dohodli o změně doby doručení.

Občas Vám zašleme informace o produktech či reklamu na Vaši mailovou adresu, kterou jste uvedli při zadávání objednávky. Kdykoliv však můžete vyjádřit nesouhlas se zpracováním a využitím Vašich osobních dat k reklamním účelům, k tomu se prosíme obraťte na náš Zákaznický servis.

 1. Důvěra díky vysokým ochranným standardům

Abychom zaručili dostatečnou bezpečnost při odesílání formulářů, používáme v určitých případech službu reCAPTCHA Google Inc. Ta slouží především k rozlišení, zda byl údaj vložen člověkem nebo automaticky strojem. Zde platí odlišné zásady ochrany osobních údajů od Google Inc. Další informace o směrnicích ochrany osobních údajů společnosti Google Inc. naleznete na tomto odkazu: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

 1. Nasazení cookies

Cookies jsou alfanumerické identifikační značky, které přenášíme prostřednictvím Vašeho webového prohlížeče na pevný disk Vašeho počítače. Mnoho postupů v e-commerce je bez této techniky nerealizovatelných. Tak je např. při online-nakupování virtuální nákupní košík zpravidla provozován s cookies.

V tonybennett.cz - internetovém obchodě je použit krátkodobý cookie, aby bylo možno obsah Vašeho košíku uložit po dobu Vašeho nakupování. Krátkodobý cookie bude uložen ve Vašem počítači a setrvá v něm i po zavření prohlížeče. Tento cookie může být při další návštěvě webové stránky znovu přečten. Bez tohoto cookie by nemohly být žádné produkty dány do košíku, díky čemuž by bylo nakupování u tonybennett.cz vyloučeno. Upozorňujeme, že cookie poslaný tonybennett.cz je relevantní výhradně pro použití nákupního košíku. Informace přesahující tento účel nebudeme ukládat.

V případě, že návštěvník webové stránky nesouhlasí se shromažďováním cookie souborů, může zabránit jejich shromažďování změnou nastavení svého prohlížeče, a to níže uvedeným způsobem:

Prohlížeč

Explorer 7, 8, 9

Firefox 4.0

Jiný prohlížeč

Deaktivace Cookies

 1. V menu "Nástroje" vyberte možnost "Možnosti internetu".
 2. Nyní klikněte na záložku "Ochrana osobních údajů".
 3. Pro zablokování všech cookies posuňte v rámečku nastavení posuvník nahoru.
 4. Vaše nastavení potvrďte "OK".
 1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na nabídku "Možnosti".
 2. Zvolte oddíl "Soukromí"
 3. V sekci Cookies deaktivujte volbu "Povolit serverům nastavovat Cookies"
 4. Potvrďte Vaše nastavení

Návod na deaktivaci a odstranění Cookies naleznete v nápovědě příslušného prohlížeče, příp. se obraťte na výrobce prohlížeče.

Odstranění Cookies

 1. V menu nástroje vyberte volbu „Zabezpečení“ a poté klikněte na „Odstranit historii procházení“
 2. Zaškrtněte zaškrtávací pole „Cookies“
 3. Klikněte na tlačítko „Delete“
 1. V hlavní nabídce klikněte na "Firefox" a následně na šipku u nabídky "Historie".
 2. Vyberte možnost „Vymazat nedávnou historii“
 3. Zvolte „Vše“ u volby „Časové období mazání“
 4. Rozklikněte detaily kliknutím na šipku o volby „Podrobnosti“o Zaškrtněte pole „Cookies“ a stiskněte tlačítko vymazat

 1. Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics – službu, pro webovou analýzu společnosti Google Inc. ("Google"). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textová data, která budou uložena na Vašem počítači, a která Vám umožní analýzu užívání webové stránky. Informace vygenerované cookie o Vašem užívání této webové stránky (včetně Vaší IP-adresy, přičemž za účelem její anonymizace prostřednictvím “_anonymizelp()” není na Google Analytics předáváno posledních 8 znaků) budou přeneseny na server Google v USA a tam uloženy. Google pak tyto informace použije k vyhodnocení Vašeho používání této webové stránky, sestaví zprávu o aktivitách na webové stránce pro jejího provozovatele, stejně jako o dalších službách spojenýchs užíváním webové stránky nebo internetu. Také budou Googlem tyto informace případně předány třetím osobám, pakliže je to zákonem předepsáno nebo pokud jsou tyto ke zpracování údajů společností Google pověřeny. Google nebude přenesená data, vč. zkrácené IP-adresy, spojovat s jinými daty. Prohlášení Google o ochraně osobních údajů je k nahlédnutí zde. Instalaci cookies můžete prostřednictvím nastavení softwaru Vašeho prohlížeče vyloučit; v tomto případě Vás ale upozorňujeme na to, že pak případně nebudete moci plně využít veškeré funkce webové stránky tonybennett.cz. Prostřednictvím použití této webové stránky vyjadřujete svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů společností Google právě popsaným způsobem a k shora uvedenému účelu. Pokud nechcete, aby byly informace o návštěvě stránky přenášeny na Google Analytics, můžete si zde stáhnout deaktivační Add-on pro internetový prohlížeč.


 1. Použití pluginů sociálních médií

Tato internetová stránka používá tzv. social media plugin sítě Facebook. Plugin rozpoznáte podle loga Facebook. Pokud navštívíte naši internetovou stránku, vytvoří se prostřednictvím pluginu přímé spojení mezi Vaším internetovým prohlížečem a serverem služby. Tento poté dostane informaci, že jste s Vaší IP adresou navštívili naší internetovou stránku. Pokud kliknete na logo Facebook s přihlášeným uživatelským kontem, může být informace o tom, že jste navštívili naši internetovou stránku, přiřazená k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku. Jestliže jste uživatelem této sociální sítě a nechcete, aby poskytovatel této služby sbíral o Vás prostřednictvím naší internetové stránky údaje a spojoval je s Vašimi uživatelskými údaji, musíte se před návštěvou naší internetové stránky z této sociální sítě odhlásit. Upozorňujeme Vás, že nedostáváme žádné informace o obsahu zprostředkovaných dat, ani o použití těchto dat službou Facebook. Více informací o tom, jaké údaje Facebook sbírá při použití social media pluginu, a jak jsou tyto údaje použité, získáte v informacích o ochraně osobních údajů poskytované služby. Tu naleznete zde.


 1. Zpracování osobních údajů v souvislosti s vyřizováním podnětů, dotazů a reklamací

Společnost Tony Bennett spol. s r.o. si velmi váží svých zákazníků, a proto zřídila zákaznický servis. Prostřednictvím tohoto zákaznického servisu se mohou zákazníci a další osoby na společnost Tony Bennett spol. s r.o. obracet se svými dotazy a požadavky, a to jak telefonicky, tak e-mailem.

Pro zodpovězení dotazů a vyřízení požadavků adresovaných společnosti Tony Bennett spol. s r.o. bude společnost Tony Bennett spol. s r.o. zpracovávat osobní údaje poskytnuté osobou, která dotaz či požadavek vznesla. Takto poskytnuté osobní údaje se budou zpracovávat pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen do doby vyřízení dotazu či požadavku, nevznikne-li potřeba zpracovávat osobní údaje pro jiný účel (například pro ochranu práv a právem chráněných zájmů společnosti Tony Bennett spol. s r.o.). Tyto osobní údaje jsou poskytovány společnosti Tony Bennett spol. s r.o. dobrovolně, jelikož bez jejich znalosti by nebyla schopna dotaz či požadavek vyřídit, a proto se jedná o bezsouhlasové zpracování.

Pokud bude prostřednictvím zákaznického servisu na tonybennett.cz uplatněna reklamace zboží, bude společnost Tony Bennett spol. s r.o. zpracovávat osobní údaje též za účelem vyřízení takové reklamace. Právním základem pro toto zpracování osobních údajů je plnění smluvních a zákonných povinností společnosti Tony Bennett spol. s r.o., a proto se jedná o zpracování osobních údajů, které nevyžaduje souhlas osoby uplatňující reklamaci. V souvislosti s vyřizováním reklamací zpracovává společnost Tony Bennett spol. s r.o. osobní údaje dále také pro účely ochrany svých práv a právem chráněných zájmů pro případ možného vzniku sporu z reklamace. Ani v tomto případě není vyžadován souhlas návštěvníka. Doba, rozsah a další aspekty zpracování osobních údajů pro účely vyřízení reklamace se odvíjí od povinnosti společnosti Tony Bennett spol. s r.o. reklamaci vyřídit.

Zpracování poskytnutých osobních údajů bude provádět společnost Tony Bennett spol. s r.o. sama. Bude-li to vhodné či potřebné je společnost Tony Bennett spol. s r.o. oprávněna předat zpracovávané osobní údaje svým dodavatelům a výrobcům ke zpracování a vyřízení dotazu, požadavku či reklamace. Konkrétní dodavatel či výrobce, kterému může společnost Tony Bennett spol. s r.o. takto osobní údaje předat, se odvíjí vždy od výrobku, který je reklamován, příp. jehož se dotaz týká. Informace o konkrétním dodavateli
či výrobci, kterému mohou být osobní údaje poskytnuty lze zjistit dotazem adresovaným společnosti Tony Bennett spol. s r.o. prostřednictvím e-mailové adresy info@tonybennett.cz.


 1. Zpracování bankovních údajů v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím e-shopu

V případě odstoupení od kupní smlouvy na zboží zakoupené na www.tonybennett.cz bude společnost Tony Bennett spol. s r.o. zpracovávat údaje zákazníka o jeho bankovním spojení, které uvede ve formuláři Storno objednávky. Tyto poskytnuté osobní údaje budou zpracovávány pouze v nezbytném (poskytnutém) rozsahu a jen po dobu nutnou pro provedení příslušné peněžní transakce a současně k prokázání skutečnosti, že uhrazená kupní cena byla zákazníkovi vrácena na bankovní účet uvedený zákazníkem (tj. za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů Tony Bennett spol. s r.o.), max. však 90 dnů. Poskytnutí těchto osobních údajů je nezbytným předpokladem pro vrácení uhrazené kupní ceny zákazníkovi bezhotovostním převodem, a jedná se tak o bezsouhlasové zpracování.
Zpracování poskytnutých údajů zákazníků o bankovním spojení bude společnost Tony Bennett spol. s r.o. provádět sama.


 1. Náhled do Vašich osobních údajů

Údaje, které jste nám sdělili, u nás zůstanou uloženy po dobu existence Vašeho zákaznického účtu na tonybennett.cz. Do Vašich osobních údajů můžete kdykoli nahlédnout, měnit je nebo vymazat za použití Vaší emailové adresy a hesla. Pokud jste zapomněli Vaše heslo, nabízíme Vám v tomto případě speciální servis: na horní liště hlavní stránky naleznete odkaz ve znění: "Zapomněli jste své heslo?", který Vás dovede k pomoci s heslem. Prosíme, abyste uvedli Vaši (nám známou) emailovou adresu a odeslali daný formulář. Rádi Vám pak na tuto emailovou adresu zašleme náhradní heslo. Tento postup je bezpečný i v tom případě, kdy se třetí osoba pokusí získat přístup k Vašim osobním údajům. Protože: zaslání proběhne v každém případě na Vaši emailovou adresu, ke které máte přístup pouze Vy.


 1. Vaše právo na informace a další práva spojená s ochranou osobních údajů

Máte právo požadovat bezplatnou písemnou informaci o tom, jaké osobní údaje o Vás Tony Bennett spol. s r.o. uložila. Po obdržení této informace pak můžete vyjádřit své přání takto uložené údaje opravit, zablokovat či zrušit; tomuto pak bude bez odkladu vyhověno. Vaše dotazy na téma ochrana osobních údajů nám, prosím, zasílejte prostřednictvím našeho Kontaktního formuláře.

Pokud byste se domnívali, že Tony Bennett spol. s r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, obraťte se na náš zákaznický servis prostřednictvím našeho Kontaktního formuláře. se žádostí o vysvětlení, příp. se žádostí o odstranění takto vzniklého stavu.
Máte také právo se se svou stížností obrátit na dozorový orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochova 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111, web: www.uoou.cz.

Správcem osobních údajů zpracovávaných dle tohoto Prohlášení o ochraně soukromí je společnost:

Tony Bennett spol. s r.o.

IČO: 60748613
sídlo: Milady Horákové 3289, 272 01 Kladno - Kročehlavy
Zápis v OR: vedeném v OR u KOS v Praze, oddíl C, vložka 94879
Tel.: +420 601 586 452
Mailové adresy pro komunikaci

Všichni naši zaměstnanci jsou písemně zavázáni k dodržování příslušných předpisů a směrnic na ochranu dat, a také k jejich utajení.

Toto prohlášení o ochraně soukromí je platné a účinné od 25. 5. 2018.